Vítáme Vás na oficiálních stránkách Paintball Březová. Nepřehlédněte články!!! "Jak si zahrát paintball zadarmo" a "Slevové karty" 
Dobré poledne, dnes je sobota 10. června 2023 svátek má: Gita Počet přístupů: 375966
Německá verze  
Hledání
Fotoalbum
Odběr novinek
Jméno
Email
Počítadlo
ashrae 62.1api 1104aws d1.1aws download2014 asme standardasme a17.1ASME Y14.5IPC A-610Easme b31.1asme b31.3ASME QEI-1  moncler online replica horloges 
Special Air Service – SAS

V prosinci 1976 se čtyřčlenná „jednotka aktivní služby“ (jak této skupině říkala IRA) dostala do bytu v ulici Balcombe v Londýně, kde se zmocnila vystrašené starší dvojice jako rukojmí. Irové byli přesvědčeni, že se s policií dříve nebo později dohodnou na kompromisu. Protože bylo známo, že v bytě je rozhlasový přijímač, stanice BBC uveřejnila informaci, že se k místu činu dostavila ozbrojená skupina SAS. Krátce poté se bojovníci IRA vzdali. Věděli dobře, proč. S policií mohli vést boj, ale SAS – to už bylo něco jiného!

   Založení
 
Jednotky SAS „Special Air Service“ se zrodily na počátku 2. světové války, kdy vznikaly „speciální“ jednotky. Jejich „otcem“ se stal kapitán David Sterling. Jednotka měla v roce 1942 asi 390 mužů. V témže roce prošla reorganizací a vznikl 1.pluk SAS. Po dalších přeměnách, kdy vzrostl počet mužů SAS, byla v lednu 1944 ve Skotsku vytvořena brigáda SAS. Skládala se ze dvou britských pluků (1.pluk a 2.pluk SAS), dvou francouzských pluků (3.pluk a 4.pluk SAS), belgické roty (později 5.pluk SAS) a spojovací roty. Jednotky SAS prošly tažením v africké poušti, na Sicílii, v Itálii a v západní Evropě. Získaly si pověst díky samostatným akcím svých malých skupin složených z velmi dobře vycvičených jednotlivců hluboko za nepřátelskými liniemi. Na sklonku války se velení britských pozemních sil rozhodlo zrušit SAS.

 Během několika dalších měsíců bylo rozhodnuto, že se v budoucnosti přece jen najde uplatnění pro podobné aktivity. To vedlo k přeměně jednotky „The Artists´Rifles“ z teritoriální armády (TA) ve 21. pluk SAS. Číslo 21 vzniklo kombinací pluků SAS (1.a2.pluk).

 Jednou z prvních britských operací bezprostředně po skončení 2. svět. války bylo potlačení povstání v Malajsku (1948-1960). Brigádní generál Michael Calvert, proslulý velitel brigády SAS z let 1944-45, přijel v roce 1951 do Malajska, kde založil útvar „Malajských zvědů“, který se rychle stal plukem. V roce 1952 byli „Malajští zvědové“ přeorganizovány na 22. pluk SAS, což znamenalo oficiální návrat jednotek SAS k bojovému použití jako armádních útvarů. V Malajsku se nemohla SAS vyrovnat žádná vojenská síla. Její příslušníci strávili velmi dlouhou dobu v hluboké džungli, kde se jim podařilo vytvořit těsné vazby s původním obyvatelstvem. Stali se průkopníky v seskocích padákem do vrcholků vysokých stromů, odkud se spouštěli k zemi pomocí zvláštních lan.

 Jakmile se konflikt v Malajsku uklidnil, příslušníci SAS byli v listopadu a prosinci 1958 posláni na Arabský poloostrov, do Ománu. Připravili odvážný útok proti rebelům v pohoří Džebel Akhdar, a pak je na jejich vlastní půdě porazili. Po tomto úspěchu se 22.pluk SAS přesunul do Velké Británie. Po krátkém pobytu v Malvernu se nakonec usadil ve své nyní již známé posádkové základě v Brandbury Lines, v hrabství Hereford. Od té doby byl pluk zredukován na velitelství a dvě bojové roty.

 Místem dalšího tažení jehož se jedna rota SAS v lednu 1963 zúčastnila, bylo Borneo. Vzhledem k úspěchu byla SAS často žádána o další akce, a proto se v polovině roku 1963 opět vytvořila třetí rota. V téže době vypuklo povstání v Adenu. A tak se v letech 1964-66 pohybovaly tři roty 22.pluku SAS mezi Velkou Británií, Borneem a Adenem. Lidé z 22.pluku tomuto období říkali „šťastná léta“. V roce 1967 obě války skončily a pro SAS nastalo období konsolidace a nového výcviku.

 V roce 1969 doslova explodovala politická situace v Severním Irsku a jednotkám SAS začala dlouhá éra „poznávání“ tohoto regionu. Součastně se znovuobnovily staré problémy v Malajsku a Ománu a vynutily si návrat SAS. V červenci 1972, v bitvě u Mirbatu v Ománu, deset příslušníků SAS spolu s několika místními vojáky porazilo 250 rebelů.

 Tažení proti povstalcům v 50.,60. a na počátku 70.let přinesla SAS novou roli, v níž se její příslušníci rychle přeorientovali na bezkonkurenční odborníky v oblasti protiteroristického boje. Na základě zkušeností z operací v Severním Irsku proti Irské republikánské armádě (IRA) a Irské národně osvobozenecké armádě (INLA) dokázali příslušníci SAS vypracovat nové způsoby boje s terorismem, které se staly vzorem pro celý Západ. Specialisté z SAS byli pak nejen žádáni vládami cizích států o konzultace, nýbrž i přímo angažováni do některých „zahraničních“ operací. Například v říjnu 1977 se dva muži z SAS zasloužili společně s německou jednotkou GSG 9 (více ZDE) o záchranu uneseného německého letadla v Mogadišu (více ZDE). Byli také „u toho“, když Nizozemci vedli operaci proti moluckým teroristům, kteří drželi jako rukojmí vlak s civilními osobami.

 Nejslavnější epizodou byla akce na íránském velvyslanectví v Londýně, obsazeném teroristy v květnu 1980. příslušníci SAS tehdy předvedli celému světu před televizními kamerami své vynikající kvality. Příslušníci v prudkém útoku se speciální výstrojí a taktikou zlikvidovali čtyři z pěti teroristů, aniž by ztratili jediného muže.(více ZDE)

 Když se zdálo, že silám SAS je trvale přisouzena role protiteroristické jednotky, přišel rok 1982 a s ním i válka s Argentinou na Falklandských ostrovech. 22.pluk byl okamžitě nasazen. Byli v prvním sledu při vylodění na ostrově South Georgia. Jejich původně první akce – účast na průzkumu po vysazení z vrtulníků byla vzhledem k špatnému počasí odvolána. Druhé vysazení se odehrálo na nafukovacích člunech. Mezitím se v Grytvikenu veliteli roty a jedné jednotce z roty D podařilo zneškodnit argentinskou ponorku „Santa Fe“, přemoci posádku a ostrov South Georgia dostat pod britskou kontrolu.

 První vojáci z jednotek SAS se dostali na břeh východních Falkland dne 1.května. setrvali tam v těsné blízkosti nepřítele a navzdory počasí asi třicet dní. Podařilo se jim získat klíčové informace o pohybu vojsk nepřítele, zjistili přesné umístění nepřátelských letounů a prostorů námořní dělostřelecké podpory. Příslušníci SAS napadli dne 14.května ostrov Pebble, kde vyhodili do povětří 11 argentinských letounů.

 Jejich posledním úkolem bylo provést hlučný a hodnotný diverzní útok proti východnímu cípu pohoří Wireless Ridge. Stalo se tak den předtím, než se Argentina vzdala. Kapitulace byla vyjednána podplukovníkem Rosem, který právě předal velení 22.pluku SAS. Odletěl do Stanley připravit podmínky kapitulace s generálem Menendezem.

 Jak nakonec ukázaly samotné příklady z praxe, základním posláním SAS jsou zvláštní operace- sabotáž, výpad, získávání informací apod. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není protiteroristická aktivita ve Velké Británii jedinou sférou jednotek SAS.  Její příslušníci provádějí útoky nebo zachraňují lidi v případech, kdy byl poškozen majetek V. Británie, anebo je-li nutné podniknout tajné operace. Dalším posláním SAS je organizace a výcvik přátelských sil.

   Organizace
 Podle součastného organizačního schématu tvoří síly SAS tři pluky. V každém je zhruba 600 až 700 mužů. Jeden z těchto pluků (22.SAS) patří k pravidelnému vojsku, zatímco ostatní dva (21. a 23. pluk SAS) náleží k teritoriální armádě. Z jednotek SAS, které jsou ještě součástí armády, je třeba uvést spojovací rotu 22.pluku. další spojovací rota (63.) patří opět do sestavy teritoriální armády. Tyto jednotky řídí velitel skupiny SAS v hodnosti brigádního generála s velitelstvím v Londýně.
 
 Každý pluk SAS se skládá ze čtyř rot. V každé z nich jsou čtyři šestnáctičlenné čety, které operují samostatně ve čtyřčlenných hlídkách.
 
Ačkoliv britská SAS již neprovádí společné operace s novozélandskými a australskými jednotkami SAS (více ZDE), přesto s nimi udržuje i nadále těsné kontakty. Rozvíjí přátelské styky s 1.výsadkovým praporem belgické armády, který pochází z 5.pluku SAS z doby války a s řeckou „Helios Lokos“ („Posvátná rota“), která za 2. světové války bojovala po boku SAS v severní Africe a ve Středomoří.
 
Oba teritoriální pluky mají silný kádr vojáků z povolání, kteří jsou zárukou udržení profesionální úrovně jednotky a kteří mohou využívat zkušeností z nedávných operací a předávat je mladším vojákům.

   Výběr a výcvik

Všichni dobrovolníci, kteří se hlásí do řad SAS, musí nejdříve projít výběrovým kurzem, který je založen na plukovní bázi v Herefordu. Zkoušky se konají v oblasti Brecon ve Walesu. Tvoří je řada úkolů, jejichž smyslem je zjistit, zda uchazeč prokazuje kvality morální, pevnost, fyzickou odolnost, sebekázeň, iniciativu, samostatnost a psychickou sílu. Výběrový proces zacíná desetidenním výcvikem, jehož náplní je tělesná příprava a topografie. Pracuje se ve skupinách s dvaceti lidmi tak, aby měl každý možnost dopracovat se základní úrovně. Typický pro tento výcvik je např. zákaz zapisovat si čísla map, s nimiž se učí, nebo je ohýbat na místech, ze kterých bude zjevné, že v dané oblasti může probíhat akce SAS. Potom následuje desetidenní pochod terénem, který absolvuje každý uchazeč úplně sám. Zkouška vrcholí usilovným pochodem na 40 mil (64 kilometrů) s 25 kilogramovou zátěží v batohu. Tuto vzdálenost musí uchazeč urazit za 20 hodin.
 
Na zájemce o službu v SAS jsou kladeny rovněž jazykové nároky. Mají prokázat schopnost učit se jazykům, protože budou muset v rámci kurzu zvládnout alespoň dva. 
 
 Ti kdo uspěli, pokračují v dalším výcviku, který trvá 14 týdnů. Jeho obsah tvoří výsadkářský kurz a trénink v umění přežít v nejtěžších přírodních i bojových podmínkách. Po ukončení tohoto výcviku dostanou všichni absolventi baret a odznak, aby se tak konečně stali příslušníky jednotek SAS.
 
Výcvik pokračuje ve specializacích kurzech výukou předmětů, jako jsou spojovací technika, jazyky, polní medicína, trhaviny a ničení, střelecká příprava nebo seskok volným pádem. Dokonce i poté, kdy se již tito muži stali plnoprávnými členy pluku, je očekává období vysoce intenzivního výcviku pro plnění úkolů komandos.
 
Jakmile se noví příslušníci SAS stávají plnohodnotnými příslušníky pluku, začíná jim normální, několikaletá služba, po níž se vracejí k mateřskému pluku nebo sboru.
  
Zbraně a výstroj
 
Jednotky SAS používají standardní pěchotní zbraně britské armády, jako jsou samonabíjecí puška L1A1 ráže 7,62 mm, útočná puška SA80 ráže 5,56 NATO, pistole Browning ráže 9 mm, samopal HK MP5 ráže 9 mm. Kromě toho se v SAS specializuje na výcvik a manipulaci se všemi druhy cizích zbraní. Pro potřebu jednotek SAS byly rovněž vyvinuty zvláštní „uspávací“ granáty, jejichž ničivý potenciál je maximálně potlačen ve prospěch účinku omámení osob,v jejich blízkosti exploduje.

 Mezi moderní prostředky SAS patří např. technologie termovize, vyzkoušená již na Falklandech. Její pomocí lze zjistit přítomnost lidí v budovách nebo indentifikovat jejich bojové postavení. Příslušníci SAS mohou využívat satelitní spojovací systém, infrapřístroje pro noční vidění, senzory a prostředky navádění na cíl.
  
 Uniformy
 V jednotkách SAS se záměrně vyhýbají okázalým stejnokrojům a ozdobám. Příslušníci nosí uniformy britské pozemní armády s běžnými „plukovními“ znaky podle britských zvyklostí. Uniformy SAS se liší od ostatních ve třech základních aspektech: v baretu pískové barvy, v odznaku na baretu (okřídlená dýka) a nášivce s křídly a symbolem SAS na pravém rameni. Bojová uniforma má standartní vzor britské armády s baretem pískové barvy nebo s čepicí . podle této stejnokrojové varianty nelze vůbec rozpoznat, že jde o příslušníka SAS. 
 
 Zcela ojedinělou je uniforma, kterou příslušníci SAS používají při protiteroristických operacích. Skládá se z černé kombinézy, černých popruhů a řemene a černých bot a doplněná černou plynovou maskou. Každá část obleku má ryze praktický důvod, jako celek však mají vyvolávat hrůzu.
 
Na bojových uniformách není žádné hodnostní označení. Jeden pozorovatel poznamenal:“Členové SAS nejsou v žádném případě špinavou tlupou dobrodruhů. Jsou to vojáci, od kterých se za normálních podmínek vyžaduje vzorná péče o stejnokroj a osobní čistotu. 

  
Operace a ztráty
Severní Afrika 1940-1943
Benghazi Raid 1941
Tobruk 1941
Sicily 1943
Jadran 1943-1944
Střední východ 1943-1944
Italie 1943-1945
Severozápadní Evropa 1944-1945
Řecko 1944-1945
Malaya 1951-1959

Trooper T.A. Brown KIA 1950
Private G.A. Fisher KIA 1950
Trooper J.A. O'Leary KIA 1951
Sergeant O.H. Ernst KIA(Rhodesian Special Air Service) 1951
Corporal J.B. Davies KIA(Rhodesian Special Air Service) 1951
Trooper F.G. Boylan KIA 1951
Warrent Officer 2 W.F. Garrett KIA 1951
Corporal V.E. Visague KIA(Rhodesian Special Air Service) 1952
Trooper A. Fergus KIA 1952
Major E.C.R. Barker, BEM KIA 1953
Trooper J.A.S. Morgan KIA 1953
Trooper E. Duckworth KIA 1953
Lt. P.B.S. Cartwright KIA 1953
Trooper B. Watson KIA 1953
2nd Lt. F.M. Donnelley-Wood KIA 1953
Lt. F.S. Tulk KIA 1953
Corporal K. Bancroft KIA 1953
Trooper F.W. Wilkins KIA 1953
Corporal P. Eakin KIA 1953
Lt. J.C. Fotheringham KIA 1953
Lt. G.J. Goulding KIA 1954
Lance Corporal C.W. Bond KIA 1954
Trooper B. Powell KIA 1954
Trooper A.W. Howell KIA 1954
Trooper A.R. Thomas KIA(New Zealand Special Air Servce) 1956
Trooper W.R.J. Marselle KIA 1956
Lt. A.G.H. Dean KIA 1957
Corporal A.G, Buchanan KIA(New Zealand Special Air Service)1957
Trooper R. Hindmarsh KIA 1968
Jebel Akhdar(Oman)
Corporal D. Swindells, MM KIA 1958
Trooper W. Carter KIA 1959
Trooper A.G. Bembridge
Borneo
Major H.A.I. Thompson, MC KIA 1963
Major R. Norman, MBE, MC KIA 1963
Corporal M. Murphy  KIA 1963
Trooper A. Condon KIA 1964
Sergeant B. Bexton KIA 1964
Trooper W.E. White KIA 1964
Private G.H. Hartley KIA 1964
Malaysia and West Malaysia
Lance Corporal R. Greenwood KIA 1967
Trooper N.P. Ollis KIA 1969
South Arabia
Captain R.C. Edwards KIA 1964
Trooper J. Warburton KIA 1964
Trooper J. Hollingsworth KIA 1964
Trooper M.R. Lambert KIA 1966
Lance Corporal A.G. Brown KIA 1967
Trooper G.F.F. Iles KIA 1967
Ethiopia
Corporal I.A. MacLeod KIA 1968
Oman(Musandam)
Lance Corporal P. Reddy KIA 1970
Oman(Dhofar)
Sergeant J. Moores KIA 1971
Captain I.E. Jones KIA 1971
Trooper C. Loid KIA 1971
Trooper M.J. Martine KIA 1972
Lance Corporal D.R. Ramsden KIA 1972
Corporal T. Labalaba, BEM KIA 1972
Trooper T.P.A. Tobin KIA 1972
Lance Corporal A. Kent KIA 1974
Captain S. Garthwaite KIA 1974
Trooper C. Hennessy KIA 1975
Lance Corporal K. Small KIA 1975
Sergeant A.E. Gallagher KIA 1975
Brunei
Sergeant E. Pickard KIA 1973
Sergeant G. Green KIA 1989
France
Major R.M. Pirie KIA 1972
Sergeant S. Johnson KIA 1978
Corporal F.M. Benson KIA 1978
TrooperS. Windon KIA 1986
Trooper R.P. Palmer KIA 1986
N. Ireland
Staff Sergeant D. Naden KIA 1978
Captain H.R. Westmacott ,MC KIA 1980
Corporal Tommy Palmer, MM KIA 1983
Lance Corporal Al Slater, MM KIA 1984
Belize
Sergeant L. Cobb KIA 1983
Lance Corporal M.D. Richards  KIA 1992
UK
Corporal K. Norry KIA 1962
Corporal R. Richardson KIA 1965
Trooper J. Hooker KIA 1965
Trooper P.C. O'Toole KIA 1965
Lance Corporal J.R. Anderson KIA 1967
Warrent Officer 1 E.T. Nugent KIA 1968
Lance Corporal A.C. Lonney KIA 1968
Corpora R.N. Adie KIA 1968
Trooper C.P. Martin KIA 1968
Warrent Officer2 J.E. Daubney KIA 1974
Major Mike J.A. Kealy, DSO KIA 1979
Sergeant a Baxter KIA 1985
Sergeant R. Abbots KIA 1985
Staff Sergeant J. Drumond KIA 1986
Trooper G. Worrall KIA 1990
Corporal A Flemming, MBE KIA 1994
Mt. Everest
Corporal A. Swierzy KIA 1984
Falklandy
Captain G.J. Hamilton
Corporal D. McCormack KIA 1982
Warrent Officer2 L. Gallagher, BEM KIA 1982
Sergeant P.P. Currass, QGM KIA 1982
Sergeant J.L. Arthy KIA 1982
Sergeant S.A.I. Davidson KIA 1982
Corporal  P. Bunker KIA 1982
Corporal E.T. Walpole KIA 1982
Sergeant Major M Atkinson KIA 1982
Trooper R. Armstron KIA 1982
Staff Sergeant P. O'Connor KIA 1982
Sergeant P. Jones KIA 1982
Sergeant W.J. Hughes KIA 1982
Corporal W.J. Begley KIA 1982
Corporal J. Newton KIA 1982
Corporal S. Sykes KIA 1982
Lance Corporal P. Lightfoot KIA 1982
Corporal M. McHugh KIA 1982
Flt Lt. G. Hawkins KIA 1982
Botswana
Staff Sergeant K.J. Farragher KIA 1986
Irák
Sergeant Vince Philips KIA 1991
Trooper Rob Consiglio, MM KIA 1991
Trooper S. "Legs" Lane KIA 1991
Trooper Dennis Denbury, MM KIA 1991
Bosna
Corporal Fergie M. Rennie KIA 1994
Kosovo 1999
Macedonia 2001
Afghanistan 2002
Irák 2003


Zdroj: Elitní jednotky, W.N.Lang


Datum: 24.03.2005
Autor: ADMIN
Počet přístupů: 235269
hodnocení
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Známka: 0.48
počet známek: 136142